« « (Zpět) (Tisk) » »
20082 ...
KVALITNÍ ZDRAVÍ
(2003-2020)

AD - 1
Základní zásady

(1) Zdravotnictví pro řádné občany České republiky chceme jako péči na špičkové technologické a personální úrovni, v kapacitně dostatečném množství techniky, lékařů i zdravotního personálu v co nejkratší dosažitelnosti.

(2) Zejména...
  • Veškeréá zdravotní péče pro řádné občany zdarma
  • Fakultní nemocnice na každém okrese
  • S kompletní péči a zaměřením
  • S bezpečnostním zohledněním dostatečné kapacity i pro mimořádné události
  • S přebytkovou výchovou a vzděláváním personálu
  • s vzděláním stážemi v zahraničí
  • Se soběstačnou domácí farmaceutickou oporou