« « (Zpět) (Tisk) » »
20083 ...
VNĚJŠÍ BEZPEČÍ
(2003-2020)

AD - 1
Základní zásady

(1) Vnější bezpečnost České reubliky a občanůj e ochrana před jakýmkoliv nepřítelem nebo ohrožením zvenčí:

(2) Zejména proti silám ohrožením cizí mocí...
  • vojenské
  • diverzní
  • sabotážní
  • elektoronické
  • virová a bakteriologická
  • chemické
  • jaderná
  • propagační a dezinformační
  • tajné služby nebo účelové organizace
  • jiné ohrožení