« « (Zpět) (Tisk) » »
20085 ...
VNITŘNÍ BEZPEČÍ
(2003-2020)

AD - 1
Základní zásady

(1) Vnitřní bezpečnost České reubliky a občanů je ochrana před jakýmkoliv ohrožením uvnitř státu:

(2) Zejména...
  • ochrana státu, státního uspořádání, Ústavy, Zákonů a státní správy
  • ochrana každého před kriminilatou
  • ochrana veřejného pořádku
  • ochrana před zneužitím moci
  • ochrana při živelné katastrofě
  • ochrana při mimořádném stavu