HLAVA 6
Článek 1 - Parlament
1) Parlament se skládá z volených okresních hejtmanů. Úkolem parlamentu a jeho členů je zastupovat svůj okres a hlídat ústavnost výkonu státní moci ku prospěchu občanů ve svých okresech. Jako volení zástupci předkládají návrhy nižších právních vztahů vládě České republiky a ke schválení prezidentovi.
Komentář: (Omezená moc parlamentu a zastupitelské demokracie, která selhala, je korumpovatelná a nebyla odpovědná svým voličům, změna spočívá v tom, že zákonodárná moc je přenesena na občany ve všem přímo. Účelem parlamentu je nadále pouze hlídat Ústavnost státu a státní správy, případně iniciovat zpracování návrhu změn v zákonech a schvalovat zákonnost volby prezidenta občanským referendem, které nemůže prezident schvalovat sám. Výkon poslance parlamentu je čestná funkce, bez platu a odměn.)
2) Počet členů parlamentu je stejný jako počet zemských okresů republiky. Členy Parklamentu jsou automaticky jmenovaní okresní hejmané nebo jejich jmenovaní zástupci.
2) Poslanecký mandát vzniká dnem nástupu do veřejné funkce okresního hejtmana a zaniká dnem zániku nebo odvolání z funkce.
Komentář: (......)
3) Poslanci Parlamentu mají právo hlasovat o platnosti nebo neplatnosti referenda o volbě prezidenta, jednat, hlasovat a navrhovat vládě legislativní změny, návrhy na vyhlášky, metodiku ve státní správě a řešit vztahy, které patří do jejich kompetence okresního hejtmana, o vzájemné součinnosti mezi zemskými okresy a koncepcích řízení státu.
Komentář: (......)
4) Jakákoliv činnost Parlamentu, poslanců a hejtmanů nesmí být v rozporu se zákony a Ústavou, proti znění Ústavy a zákonů, rozhodnutí vlády a prezidenta.
Komentář: (......)
5) Povinností poslanců a hejtmanů je veřejná služba občanům vyplývající z Ústavy a Zákonů a kontrola ústavnosti.
xx
6) Jakákoliv jiná činnost poslanců a hejtmanů, vědomé nebo z nedbalosti, využitá nebo směřující pro zájmové skupiny, jakýkoliv lobbying, bez ohledu na to, zda politické, náboženské či jiné je zakázána, je porušením Ústavy, zneužitím postavení proti společným zájmům občanů, při níž poslanec a hejtman okamžitě ztrácí mandát, funkci a je trestný pro trestný čin §xx, porušení Ústavy.
xx