HLAVA 10
Článek 1 - Mobilizace
1) Mobilizaci vyhlašuje prezident republiky, v zastoupení předseda vlády nebo zastupující předseda vlády. Nelze li, náčelník Generálního štábu. Mobilizace je vyhlášena v případě napadení nebo ohrožení země, občanů a státu.
Komentář: (standardní nástroj)
2) Mobilizace může vzniknout z vůle občanů i bez vyhlášení v případě zřejmého napadení nebo ohrožení země, občanů a státu vnějším nebo vnitřním nepřítelem.
Komentář: (občan je svrchovaným tvůrcem státu, občan má právo mobilizovat, když uzná za rozhodné, že jeho stát, život, podmínky k životu, práva a majetek jsou ohroženy, přístup ke zbraním musí mít občan zachován cestou Národní gardy)
3) Nepřítelem se rozumí každý, kdo by chtěl ohrozit, poškodit, ovládnout nebo odstranit práva a svobody občanů této země, státu a Ústavní pořádek.
Komentář: (......)
4) Pro občanskou mobilizaci podle odst. b), tohoto článku Ústava ukládá prezidentovi prostřednictvím ministra obrany vytvořit organizační systém provedení Národní gardy.
Komentář: (......)