Vlast, rodinu a blízké je třeba chránit, proto neodkládej meč nikdy daleko.

« « (Zpět) (Tisk) » »
13655 ...
ZÁKONODÁRNÁ VĚTŠINA
navrhovatel:
Občanské-referendum A Dost! Republiku zpátky občanům
občanská inciativa pro referendum a plnou přímou demoracii
(2003-2020)
Zákonodárná většina Občanské referendum

AD - 1
Základní podmínka
Pro reformu státu je nezbytné navrhnout a realizovat kompletní změnu pro státní a společenské zřízení na základě principu moderní občanské společnosti, kdy zákonů má být co nejméně, mají být srozumitelné a vymahatelné všemi rovnoprávně a stát má plnit své úkoly, pro které byl zřízen a pro které jsme se stali občany. Ke změnám legitimní a demokratickou cestou jsou nezbytné tyto kroky...

 • Občanská reforma Ústavy, Zákonů a právního pořádku a stanovení hmotné i trestní odpovědnosti veřejných činitelů
 • To lze pouze dosažením zákonodárné většiny 2/3 většinou ve volbách a tím v Parlamentu
 • To lze pouze změnou zastupitelské parlamentní demokracie na plnou přímou demokracii zákonodárné moci
 • To lze změnou moci výkonné a správy státu na prezidentský a zemský systém uspořádání s plnou odpovědností

 • Zákonodárná většina Občanské referendum

  AD - 2
  Způsob provedení
  (1) Místo všech možných politických slibů všech možných stran si prostudovat předem připravené návrhy zákonů a změn zákonů, které jsou předem připraveny tak, aby každý občan a volič závazně věděl, pro co hlasuje,přijmout myšlenku a projekt Občanského referenda

  (2) V nějbližších možných volbách zapomenout na všechny sliby politických stran, které nikdy nesplnili, nesplní a splnit ani nemohou, protože je k tomu vždy potřeba zákonodárné většiny 5 nebo 67%. Tedy lžou předem, protože dobře vědí, že za stávající stavu a volebního systému toho nikdy nedosáhnou. Místo toho je potřebné volit výhradně jeden subjekt, občanský program Občanského referenda a toho, kdo jej reprezentuje a k hlásí se k němu.

  (3) Pokud nebude dosaženo 2/3,51 nebo 67% většiny zákonodárné moci, otevřeně říkáme, že žádné sliby neplatí. Byly by to jen sliby a lež. Záleží jen na vás,občanech a voličích, aby jste si při volbě tento fakt uvědomili. Vy rozdáváte moc a pokud ji rozházíte všemi směry, nic se nezlepší a nic nepůjde změnit. To je to,čeho politické mafie využívají. Aby jste své hlasy rozházeli na všechny možné strany, oni se potom vždy domluví a Vám nezbude než čekat další 4 roky, už 30 let.