HLAVA 2
Definice pojmů
§ 1 - Účel státu
1) Stát si zřizují lidé jako vyšší organizovaný celek proto,,aby jim sloužil a poskytoval služby a proto se dobrovolně stávají občany.
2) Občané a stát spolu uzavírají smlouvu, kterou je Ústava, které musí být oboustranně respektována a dodržována.
3) Porušení bodu § 1 odst. 2 je postižitelné podle znění Ústavy
4) Změnu smlouvy mezi občany a státem, tedy Ústavy musí chválit občanské referendum ČR.
5) Přijmout nebo odmítnout občanství (smlouvu) jako projev svobodné právní vůle může každý občan svobodně, bez překážek.
6) Kdo odmítne občanství má pouze práva vymezená Ústavou pro osoby, které nejsou občany ČR nebo osoby cizí.
7) Osoby žijící na svém rodném území bez občasntví mají na území státu práva svobodně žít a konat při dodržení znění zákona a pouze s právy vymezenými jim Ústavou. Nepožívají žádná občanská práva a výhody. Služby státu mohou využívat, nikoliv však bezplatně.
8) Spáchají-li jakékoliv osoby, které nejsou občany jakýkoliv čin postižitelný Ústavou nebo Zákonem, jsou stejně právně a trestně odpovědné, jako občané.
Komentář: (........)