HLAVA 3
Občanské právo ČR
§ 1 - Vznik a zánik
1) Občanské právo vzniká přijetím občanství.
2) Za osobu neplnoletou se vyslovuje jeho zákonný zástupce s účinností dnem registrace jeho prokazatelného početí.
3) Dosažením plnoletosti se stává neplnoletý občan automaticky občanem, pokud neodmítne občanství prokazatelným ověřeným právním úkonem o odmítnutí občanství, doručeném příslušnému orgánu státní správy.
4) Občanství a občanské právo zaniká úmrtím.
5) Občanství a občanské právo může být odebráno z rozhnodnutí soudu nebo prezidenta v případech zneužívání občanského práva, v případech poškozování státu a občanů nebo za nepřetálskou činnost proti státu a občanům.
Komentář: (........)
§ 2 - Občanská práva
1) Každý občan má právo na účinnou ochranu proti vnějšímu ohrožení
 • proti útoku cizí moci
 • proti útoku cizích skupin, osob nebo sil
 • proti útoku cizích technologií
 • proti útoku cizích ideologií
 • proti útoku na přírodní, životní podmíky a Ústavou chráněný styl a způsob života
2) Každý občan má právo na účinnou ochranu proti vnitřnímu ohrožení, zejména
 • proti útoku na život
 • proti útoku na zdraví
 • proti útoku na majetek
 • proti útoku na lidská práva a svobody
 • proti útoku na občanská práva a výhody
 • proti útoku na přírodní, životní podmíky a Ústavou chráněný styl a způsob života
3) Každý občan má právo na účinnou ochranu proti živelnému a mimořádnému ohrožení základních životních podmínek a zdrojů, kterými jsou zejména:
 • zemětřesení, požár, povodeň, vichřice
 • energetická, potravinová, materiální krize
 • bezpečnostní sociální krize
4) Každý řádný občan má právo na základní sociální zabezpečení, které je zajištěno občanským důchodem.
5) Každý občan má právo na kvalitní a důstojnou zdravotní péči s využitím všech známých dostupných použitelných technologií zdarma.
6) Každý občan má právo na kvalitní vzdělání v co nejvyšší úrovni, do míry svých schopností, zdarma, sociálně zabezpečené občanským důchodem.
7) Každý občan má právo na presumpci neviny, právo a spravedlnost.
8) Každý občan má právo na svobodnou vůli, dodržování základních lidských práv a svobod.
9) Každý občan má povinnost dodržovat své vlastní závazky a nést odpovědnost za své jednání.
Komentář: (........)