HLAVA 4
Zákonodárné právo
§ 1 - Zákonodárná moc
1) Zákonodárná moc se vykonává volebním hlasem občana v platném občanském referendu, vyhlášeném příslušným orgánem státní správy, uvedeném v odst.3
2) Volit v občanském referedu má právo pouze občan České republiky, který není zbaven právní způsobilosti a je starší 18 let.
3) Občan má právo volit v:
  • Občanském referendu ČR, které vyhlašuje prezident
  • Občanském referendu okresním, které vyhlašuje okresní hejtman
  • Občanském referendu obecním, které vyhlašuje starosta
  • Občanském referendu specifickém, které vyhlašuje některý z nich podle místní příslušnosti, nebo občané, splní li Ústavou stanovený limit podpory pro vyhlášení referenda.
Komentář: (........)