HLAVA 5
Výkonné právo
§ 1 - Prezident
1) Nejvyšší veřejný činitel (dále jen orgán) výkonné moci státu je prezident, nadřízený celé státní správě s pravomocí jmenovat do funkce veřejné činitele a odvolat je.
2) Prezident je volen občanským referendem ČR na dobu (xx)
Komentář: (........)
§ 2 - Vláda
1) Výkonným orgánem prezidenta a řízení státu je Vláda, složená z předsedy vlády a ministrů.
2) Předsedu vlády jmenuje a odvolává prezident. Předseda Vlády je jmenován na dobu neurčitou.
Komentář: (........)
§ 3 - Ministři vlády
1) Výkonným orgánem Vlády a řízení státu jsou ministři vlády.
2) Ministry vlády navrhuje předseda Vlády. Ministry jmenuje a odvolává prezident. Ministři Vlády jsou jmenování na dobu neurčitou.
Komentář: (........)
§ 4 - Okresní hejtmané
1) Výkonným orgánem ministrů vlády jsou okresní hetmané.
2) Okresní hejtmany volí občané v okresním občanském referendu.
2) Okresní hejtmané se stávají automaticky poslanci Parlamentu.
3) Okresní hejtmany může odvolat prezident ze zákonných důvodů nebo okresní občanské referendum.
4) Okresní hejtman je volen na dobu (xx).
Komentář: (........)
§ 5 - Okresní státní správa
§ 6 - Okresní vojenský úřad a posádka.
1) Ministerstvo obrany zřizuje Okresní vojenský úřad na každém okrese. Okresní hejtman zajistí jeho umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva obrany a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
2) Ministerstvo obrany zřizuje Okresní vojenskou posádku na každém okrese. Okresní hejtman zajistí jeho umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva obrany potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
§ 7 - Občanská domobrana
1) Ministerstvo obrany a okresní hejtman zřizují v součinnosti Občanskou domobranu na každém okrese. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva obrany a poskytne v rámci civilní obrany a připravenosti potřebnou součinnost.
§ 8 - Okresní Policie
1) Policejní prezident zřizuje Okresní ředitelství Policie na každém okrese. Okresní hejtman zajistí jeho umístění a zabezpečení podle požadavků Policejního prezidia a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
2) Okresní ředitelství Policie zřizuje v každém okrese potřebný počet Policejní oddělení v součinnosti s okresním hejtmanem a bezpečnostními požadavky okresu. Okresní hejtman zajistí jejich umístění a zabezpečení podle požadavků Policejního prezidia a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
§ 9 - Okresní justiční úřad
1) Ministerstvo spravedlnosti zřizuje Okresní justiční úřad na každém okrese. Okresní hejtman zajistí jeho umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva spravedlosti a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
2) Justiční úřad zahrnuje Okresní soud, okresní prokuraturu, Okresní advokátní kancelář bezplatné pomoci v právní nouzi, okresní vězeňskou kancelář, okresní exekuční úřad.
§ 10 - Okresní zdravotnictví
1) Ministerstvo zdravotnictví zřizuje Okresní fakultní nemocnici s kompelxní dostupností zdravotní péče na každém okrese. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva zdravotnictví a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
2) Okresní fakultní nemocnice zřizuje Okresní polikliniky a nepřetržitým provozem podle požadavku okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí jejich umístění a zabezpečení podle požadavků Okresní fakultní nemocnice a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
3) Okresní fakultní nemocnice zřizuje Okresní rychlou záchrannou službu s lékařem a nepřetržitým provozem podle požadavku okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí jejich umístění a zabezpečení podle požadavků Okresní fakultní nemocnice a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
§ 11 - Okresní hasičský sbor
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní hasičský sbor ve městech a obcích a zajistí jejich umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k výkonu hasičského sboru.
2) Starostové zřizují Obecní dobrovolné hasičské sbory ve svých obcích a zajistí jejich umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k výkonu dobrovolného hasičského sboru. Okresní hejtman zajistí zabezpečení podle požadavků Okresního hasičského sboru.
§ 12 - Školství
1) Ministerstvo školství zřizuje Mateřské školky na každém okrese podle požadavků okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva školství a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
2) Ministerstvo školství zřizuje Základní školy na každém okrese podle požadavků okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva školství a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
3) Ministerstvo školství zřizuje Odborné školy a učiliště na každém okrese podle požadavků okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva školství a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
4) Ministerstvo školství zřizuje Střední odborné školy a gymnázia na každém okrese podle požadavků okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva školství a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
5) Ministerstvo školství může zřídit Vysoké školy a gymnázia na každém okrese podle požadavků okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva školství a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
6) Ministerstvo školství nebo okresní hejtman zřizuje Sportovní, umělecké nebo jiné školy či vzdělávací zařízení na každém okrese podle požadavků okresního hejtmana. Okresní hejtman zajistí její umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva školství a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
§ 13 - Okresní informační úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní informační úřad ve městech a obcích a zajistí jejich umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k veřejné službě.
§ 14 - Okresní kulturní úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní kulturní úřad a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k veřejné službě.
2) Okresní hejtman a Okresní kulrutní úřad zřizuje Okresní divadlo, Okresní kino, Okresní televizní kanál a vysílání a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k veřejné službě.
§ 15 - Okresní sportovní úřad.
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní sportovní úřad a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k veřejné službě.
2) Okresní sportovní úřad podporuje sportovní kluby v okrese a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k veřejné službě.
§ 16 - Okresní sociální úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní sociální úřad a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k veřejné službě.
2) Okresní sociální úřad zajišťuje veřejnou službu péče o nemohoucí a nezaopatřené osoby, zvířata i životní protředí
3) Okresní sociální úřad zajišťuje veřejnou službu poskytováním péče o osoby se ztíženými schopnostmi ve společnosti
4) Okresní sociální úřad zajišťuje veřejnou službu pomoci osobám v jakékoliv životní nouzi, ohrožení nebo zanedbání péče.
4) Okresní sociální úřad zajišťuje kontrolu a dohled případů zanedbávání péče o děti, mládež, osoby zbavené právní způsobilosti, osoby v jakékoliv tísni, nouzi nebo ohrožení.
§ 17 - Okresní katastrální úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní katastrální úřad a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní veřejné službě.
§ 18 - Okresní komunální úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní komunální úřad, který vykonává správu nad svozem a likvidací odpadu okresu a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této veřejné službě.
§ 19 - Okresní lesní úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní lesní úřad, který vykonává správu a dozor nad státními i soukromými lesy a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
2) Okresní lesní úřad vykonává správní službu a vydává povolení k těžbě dřeva ve státních i soukromých pozemcích, ke kácení stromů, zeleně
3) Okresní lesní úřad vykonává správní službu a kontroluje těžbu dřeva ve státních i soukromých pozemcích, kácení stromů a zeleně.
4) Okresní lesní úřad uděluje pokuty a podává trestní oznámení nebo žaloby v případu porušení zákona.
§ 20 - Okresní vodní úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní vodní úřad, který vykonává správu a dozor nad státními i soukromými vodními zdroji a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
2) Okresní vodní úřad vykonává správní službu a vydává povolení k využití jakýchkoliv vodních zdrojů na státních i soukromých pozemcích.
3) Okresní vodní úřad vykonává správní službu a kontroluje využití jakýchkoliv vodních zdrojů na státních i soukromých pozemcích.
4) Okresní vodní úřad uděluje pokuty a podává trestní oznámení nebo žaloby v případu porušení zákona.
§ 21 - Okresní stavební úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní stavební úřad, který vykonává správu a dozor nad stavbami na státních i soukromých pozemcích a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
2) Okresní stavební úřad vykonává správní službu a vydává a kontroluje stavby a povolení na státních i soukromých pozemcích
3) Okresní stavební úřad vykonává správní službu a vydává rozhodnutí ke stavbám, na státních i soukromých pozemcích, při kterých došlo k porušení zákona. Nedodržení rozhodnutí uděluje pokuty, podává žalobu nebo trestním oznámení.
§ 22 - Okresní bytový úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní bytový úřad, který vykonává správu a dozor nad bytovým, ubytovacím i nebytovým fondem v okrese, a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
2) Okresní bytový úřad zajišťuje zejména bytový fond pro osoby v bytové nouzi, nebytové prostory pro zajištění veřejných služeb, orgány státní správy.
3) Okresní bytový úřad zajišťuje zejména ubytovací fond pro osoby nemohoucí, starobní, dětské domovy a ústavy pro mládež, internáty, služební ubytování pro orgány okresní státní správy.
§ 23 - Okresní operativní úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní operativní úřad, který vykonává operativní služby nutné k zajištění činnosti okresního hejtmana a úřadů okresní veřejné služby a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
§ 24 - Okresní administrativní úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní administrativní úřad, který vykonává administrativní a personální služby nutné k zajištění činnosti okresního hejtmana a úřadů okresní veřejné služby a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
§ 25 - Okresní dopravní úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní dopravní úřad, který zajištuje dopravní dostupnost, správu komunikací, jejich opravy a údržbu a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
§ 26 - Okresní volební úřad
1) Okresní hejtman zřizuje Okresní volební úřad, který zajištuje občanská referenda obecní, okresní, celorepubliková a specifická, vykonává dohled nad dodržením Zákona a Ústavy, volebními kampaněmi a zajistí jeho umístění a zabezpečení podle potřeb a požadavků potřebných k této správní službě.
2) Okresní volební úřad zajišťuje a kontroluje všechny Ústavou a Zákonem uložené povinnosti a v případě zjištění jakéhokoliv porušení předává neprodleně informace okresnímu hejtmanovi.
3) Okresní volební úřad připravuje všechny náležitosti k řádným volbám v referendech, volební prostory, volební komise, kontrolní orgány, vyhodnocení voleb a vydání volebního usnesení, které neprodleně postupuje Centrálnímu volebnímu úřadu.
§ 27 - Okresní finanční úřad
1) Ministerstvo financí zřizuje Okresní finanční úřady na každém okrese. Okresní hejtman zajistí jeho umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva školství a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
§ 28 - Okresní Exekuční úřad
1) Ministerstvo spravedlnosti zřizuje Okresní exekuční úřady na každém okrese. Okresní hejtman zajistí jeho umístění a zabezpečení podle požadavků Ministerstva spravedlnosti a poskytne potřebnou součinnost k plnění úkolů uložených Ústavou a Zákonem.
§ 29 - Parlament
1) Kontrolním orgánem Ústavnosti a volby prezidenta je Parlament.
2) Parlament je složený z poslanců.
3) Poslancem se stává automaticky okresní hejtman a to dnem nástupu do funkce a zaniká dnem ukončení funkce okresního hejtmana.
4) Funkce poslance je čestná funkce bez odměny v rámci výkonu jeho mandátu okresního hejtmana.
5) Parlament zasedá na pravidelných schůzích vždy první 2 dny v kalendářním měsíci.
6) Parlament zasedá na mimořádných schůzích pro schválení nebo zamítnutí volby prezidenta v zákonem stanoveném čase.
Komentář: (........)
§ 30 - Starostové
1) Výkonným orgánem okresních hejtmanů jsou starostové a složky státní správy.
2) Starosty volí občané v okresním obecním občanském referendu.
3) Starosty může odvolat prezident ze zákonných důvodů nebo obecní občanské referendum.
4) Starosta je volen na dobu (xx).
Komentář: (........)