HLAVA 24
Městské a obecní právo
§ 1 - xxx
1) xxx
Komentář: (........)