Platnost
1. Pro platnost nového Občanského zákoníku se předpokládá naplnění těchto pravidel a zásad:
a) Komplexní příprava nového občanského zákonníku pro předložení občanům.
b) Předložení referenda o schválení Občanského zákoníku občany