ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Platnost
1. Pro platnost Prováděcího zákona se předpokládá komplexní příprava Prováděcího zákona k předložení občanům.
2. Pro platnost Prováděcího zákona se předpokládá schválení na 1. jednání nového Parlamentu s ústavní většinou.
3. Zákon vstupuje v platnost dnem vyhlášení a platnost končí dnem přechodu na plnou přímou demokracii.
§ 2 - Účel zákona
Prováděcí zákon upravuje a definuje postup a způsob provedení změny z Parlamentní demokracie na plnou přímou demokracii a změnu Ústavy a zákonů.
1) (Hlava 1) Prováděcí zákon upravuje a přesně stanovuje revizi právního řádu ČR, definuje bezpráví, křivdy a politické spekulace od roku 1989 a stanovuje postup nápravy a odpovědnosti.
2) (Hlava 2) Prováděcí zákon upravuje jednací řád Parlamentu.
3) (Hlava 3) Prováděcí zákon upravuje schválení nové Ústavy a platnost.
4) (Hlava 4) Prováděcí zákon upravuje schválení nového Zákona a platnost.
5) (Hlava 5) Prováděcí zákon upravuje rozpuštění Parlamentu a zrušení politických stran.
6) (Hlava 6) Prováděcí zákon upravuje předání věškeré zákonodárné moci do rukou občanů a referenda.
Komentář: (........)
Komentář: (..........)