HLAVA 2
ÚPRAVA JEDNACÍHO ŘÁDU PARLAMENTU
§1 - Úprava jednacího řádu
1) Jako první se projednává úprava jednacího řádu na 1. zasedání Parlamentu ČR.
2) Schvaluje se zjednodušené řízení a postup schvalování tři předložených norem, nové Ústavy, Zákoníku a prováděcího zákona.
3) Tyto zákonné normy se předkládají jako uzavřený celek. Každý poslanec je povinen být seznámen se všemi třemi zákonnými normami a schvalují se najednou v jediném hlasování.
4) Hlasuje se výhradně zadanou otázkou " Kdo je pro, kdo je proti nebo se zdrží hlasování. " Výrok je "Ústava byla schválena nebo neschválena". Jakékoliv obstrukce, pozměňovací návrhy nebo protesty nejsou připuštěny. Kdokoliv má k věci námitky, má právo je vyjádřit hlasováním proti nebo se zdržet. Změny při předložení a hlasování nejsou připuštěny.
Komentář: (..........)