HLAVA 3
SCHVÁLENÍ NOVÉ ÚSTAVY, ZÁKONÍKU A PROVÁDĚCÍHO ZÁKONA
§1 - Návrhy zákonů. kterých se § 1 týká jsou:
1) Prvním předloženým zákonem v Parlamentu ČR je návrh Ústavního zákona, nové Ústavy ČR, nahrazující minulou Ústavu.
2) Druhým předloženým zákonem v Parlamentu ČR je návrh Zákoníku ČR, který nahrazuje všechny dosavadní zákony, pokud nejsou dočasně ratifikovány prezidentem ČR.
3) Třetím předloženým zákonem v Parlamentu ČR je návrh Prováděcího zákona o přechodu z parlamentní na plnou přímou demokracii a nápravě bezpráví, křivd a politických spekulací, který řeší některé vztahy vypořádání se s předchozím stavem.
Komentář: (..........)