HLAVA 6
PŘEDÁNÍ ZÁKONODÁRNÉ MOCI OBČANŮM A REFERENDU
§1 - Předání moci
1) Schválením návrhu Ústavy, Zákona a Prováděcího zákona přechází další zákonodárná moc pouze na občany a občanská referenda.
2) Schválením návrhu Ústavy, Zákona a Prováděcího zákona přechází další výkonná moc na prezidenta republiky, výkonnou vládu, okresní hejtmany a starosty.
3) Volený parlament podle původních právních norem zůstává formálně ve funkci 1 kalendářní rok a jeho úkolem je sledování přechodu na plnou přímou demokracii a navrhování případné úpravy Ústavy a Zákoníku referendem. Uplynutím 1 roku od schválení nové Ústavy a Zákoníku se původní Parlament automaticky rozpouští.
4) Souběžně působí i nový Parlament složený z volených okresních hejtmanů se stejným úkolem.
Komentář: (..........)
Vezmeme si svůj stát zpět nebo založíme nový ???